Πέμπτη

Προϋποθέσεις, κριτήρια, ιδιαιτερότητες χορήγησης Γονικών αδειών

Προϋποθέσεις, κριτήρια, ιδιαιτερότητες χορήγησης Γονικών αδειών
Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας ...
Google Plus Facebook Twitter